CONDICIONS GENERALS D’ÚS I CONTRACTACIÓ.

El present document (conjuntament amb tots els documents en ell esmentats) estableix les condicions per les que es regeix l’ús d’aquest lloc web i la contractació de serveis en la mateixa (d’ara endavant, les “Condicions”). Li preguem que llegeixin atentament les presents Condicions, el nostre Avís Legal, Política de Privacitat i Política de cookies abans d’usar aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web o contractar un servei a través del mateix vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privacitat, per la qual cosa si no està vostè d’acord amb totes les Condicions no ha d’usar aquest lloc web.

Aquestes Condicions podrien ser modificades. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents al moment de celebració de cada Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) o a falta d’aquest, en el moment d’ús del lloc web seran les que li resultin aplicables.

Si té alguna pregunta relacionada amb les presents Condicions o amb la nostra Política de Privacitat pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

 

1. LES NOSTRES DADES

La contractació de serveis a través d’aquest lloc web es realitza sota la denominació PROJECTE L’ESTOL, SL, societat amb domicili a C/del Forn nº6, 43815 Les Pobles, (Tarragona), CIF B-55618037.

2. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUEST LLOC WEB

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè es tractaran de conformitat a l’establert en la Política de Privacitat. En fer ús d’aquest lloc web vostè consent el tractament d’aquesta informació i dades, i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són verídiques i es corresponen amb la realitat.

3. ACCÉS I ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB

Tant l’accés al lloc web com l’ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del lloc web de conformitat amb les condicions, termes i polítiques vigents, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts del lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de PROJECTE L’ESTOL SL, de la resta d’usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest lloc web o impedir la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris.

PROJECTE L’ESTOL SL, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i/o productes oferts per PROJECTE L’ESTOL SL a través del seu Lloc Web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l’ús de versions no actualitzades del sistema.

En fer ús d’aquest lloc web i contractar els nostres serveis a través del mateix, vostè es compromet a:

i. Fer ús d’aquest lloc web únicament per realitzar comandes legalment vàlides.

ii. No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-la i informar a les autoritats pertinents.

iii. Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consent que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari.

Sinó ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda. En realitzar una comanda a través d’aquest lloc web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

4. PREU I PAGAMENT

El preu del servei serà el que s’estipuli a cada moment al nostre lloc web, excepte en cas d’error manifest. Malgrat que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren al lloc web són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu d’algun dels productes o serveis que vostè ha encarregat, l’informarem el més aviat possible, i li donarem l’opció de re-confirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul•lar-la. Sinó aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel•lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

No estarem obligats a prestar-li cap servei al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li haguem enviat la Confirmació de Comanda) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en l’establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran a les comandes en tràmit a les que haguem enviat una Confirmació de Comanda.

Podrà utilitzar com a mitjà de pagament, transferència bancària, i les targetes Visa, Mastercard..

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb vostè.

5. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Amb els límits establerts en la llei, PROJECTE L’ESTOL, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

PROJECTE L’ESTOL, SL està exempta de responsabilitat derivada d’errors en els continguts que poguessin aparèixer a la web, sempre que no li siguin imputables.

PROJECTE L’ESTOL, SL no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat de la web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat o manteniment, per errors del servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors.

PROJECTE L’ESTOL, SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió al Lloc Web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l’ús de versions no actualitzades del sistema.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per PROJECTE L’ESTOL, SL en aquest lloc web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a PROJECTE L’ESTOL, SL i/o a tercers als quals els han estat cedits els seus drets.

En cap cas, l’accés al lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Aquests termes i condicions d’ús del lloc web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diferent als aquí expressament previstos.

Queda totalment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web.

Sense perjudici de tot l’esmentat anteriorment, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pot vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem que ens ho faci saber el més aviat possible.

7. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

Vostè no ha de realitzar un ús indegut d’aquest lloc web mitjançant la introducció intencionada en el mateix de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Vostè no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquest lloc web, al servidor en què aquest lloc web es troba allotjat o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb el nostre lloc web. Vostè es compromet a no atacar aquest lloc web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a usar aquest lloc web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquest lloc web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que la mateixa re-adreça.

8. LINKS DES DE EL NOSTRE LLOC WEB

En el cas que el nostre lloc web contingui links a altres llocs web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem control algun sobre el contingut d’aquests llocs web o materials, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altre lloc web al qual es té accés des d’aquest, pàgines a les quals l’interessat accedeix sota la seva única responsabilitat. Per tant, no acceptem responsabilitat alguna per qualsevol dany o pèrdua derivada del seu ús.

De la mateixa manera, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del lloc web de PROJECTE L’ESTOL, SL que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i/o en els documents o els fitxers de l’usuari, eximint igualment a PROJECTE L’ESTOL, SL de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol tipus ocasionats per tot el que s’ha descrit anteriorment.

9. XARXES SOCIALS

L’informem que PROJECTE L’ESTOL, SL pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de PROJECTE L’ESTOL, SL es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

PROJECTE L’ESTOL, SL tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis de PROJECTE L’ESTOL, SL, així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il•lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que PROJECTE L’ESTOL, SL consideri no apropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció del ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, PROJECTE L’ESTOL, SL es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

10.- COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, vostè accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquest lloc web. A efectes contractuals, vostè consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als seus drets reconeguts per llei.

11. NOTIFICACIONS

D’acord al que es disposa en la clàusula 15 anterior i tret que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé a l’e-mail o bé a l’adreça postal facilitada per vostè a l’hora de realitzar una comanda.

S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament tramitades en el mateix instant en què es pengin al nostre lloc web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d’una carta, que tenia l’adreça correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada a correus o en una bústia i, en el cas d’un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l’adreça de correu electrònic especificada per el receptor.

12. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

El Contracte és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, i no es permet la cessió del mateix.

13. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions que assumim a l’empara d’un Contracte, la causa del qual es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”).

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable.

14. NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d’un Contracte fossin declarades nul•les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul•litat.

15. EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

Tenim dret de revisar i modificar les presents Condicions termes i polítiques de privacitat en qualsevol moment i sense previ avís, per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials, amb l’obligació, per part de l’usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis, prenent com a referència la data de l’última actualització.

Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents al moment en què usi el present lloc web o efectuï cada comanda, tret que per llei o decisió d’organismes governamentals haguem de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de Privacitat, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que vostè hagués fet prèviament.

16. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les qüestions que es suscitin entre el Titular i l’usuari en relació a l’ús d’aquest portal, els seus continguts, i les relatives a la interpretació, validesa i compliment d’aquestes Condicions, es regiran per les seves pròpies clàusules, i respecte al que no estigués previst per la normativa aplicable vigent.

Qualsevol controvèrsia entre el Titular i l’usuari se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Valls, renunciant l’usuari expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li. Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afectarà als drets que com tal li reconeix la legislació vigent.

CONDICIONS PARTICULARS D’ÚS I CONTRACTACIÓ.

Orien-tast

1. SERVEI QUE OFERIM

Orien-tast és una nova experiència enoturística en grup. Una activitat de senderisme en què l’usuari haurà de cercar i tastar diversos vins amagats en diferents rutes que passen per les finques d’Estol Verd Celler (Rodonyà), descobrint l’agroecologia, el paisatge i la història del món rural.

2. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Els serveis d’Orien-tast que s’ofereixen a través d’aquest lloc web estan subjectes a la disponibilitat horària de PROJECTE L’ESTOL, SL, podent-se reservar els mateixos a través del formulari de reserva que es troba al lloc web.

3.IMPOSSIBILITAT DE DUR A TERME EL SERVEI

Si per causes meteorològiques, o per altres motius aliens a PROJECTE L’ESTOL, SL i a l’usuari, no es pogués dur a terme el servei d’Orien-tast, l’usuari podrà escollir entre el reemborsament total del preu pagat o acordant ambdues parts nova data i hora per dur a terme el mateix.

Si per causes imprevistes imputables a PROJECTE L’ESTOL, SL, el servei d’Orien-tast no es pogués dur a terme el dia i hora acordats, l’usuari podrà escollir entre el reemborsament total del preu pagat o acordar ambdues parts nova data i hora per dur a terme el mateix.

Si el servei d’Orien-tast no es duu a terme per causa imputable al propi usuari, qui no es presenti el dia i hora contractat per la realització de l’activitat, no es reemborsarà el preu abonat, llevat causa de força major degudament acreditada.

4.CÓM ES FORMALITZA EL CONTRACTE

Per contractar la seva experiència Orien-tast, haurà d’accedir al formulari de reserva que es troba al lloc web i escollir el pack Orien-tast que desitja contractar. Un cop escollit el mateix haurà de clicar a sobre del mateix al botó comprar, afegint-se aquest a la seva cistella de compra. El pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a això, haurà de seguir els passos del procés de compra, emplenant o comprovant la informació que en cada pas se li sol•licita. Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda per si ha de corregir alguna dada errònia.

El pagament, es podrà realitzar mitjançant transferència bancària o targeta de crèdit. Un cop efectuat el pagament, rebrà al seu correu electrònic dintre de les 24 hores següents la confirmació de la compra realitzada. El contracte per a la compra de la seva experiència Orien-tast entre vostè i nosaltres (el “Contracte”), quedarà formalitzat únicament quan li enviem la “Confirmació de Pagament”.

El contracte es formalitzarà en llengua castellana o catalana, i s’arxivarà electrònicament essent accessible per vostè.

5. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

5.1 Desistiment.

Segons allò disposat a l’art. 103.l) del RD 1/2007, el serveis relacionats amb activitats d’esbargiment amb data o període d’execució específic es troba exempt de dret de desistiment.

Malgrat això, PROJECTE L’ESTOL SL, atorga a l’usuari la possibilitat de desistir del contracte formalitzat fins abans del dia reservat per realitzar la seva experiència Orien-tast sense cap tipus de cost.

Per exercir el dret de desistiment, vostè haurà de notificar-nos a PROJECTE L’ESTOL, SL, a l’adreça, C/del Forn nº6, 43815 Les Pobles, (Tarragona), al telèfon 616907869, escrivint-nos al correu electrònic estolverd@gmail.com o al nostre formulari de contacte, la seva decisió de desistir del Contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a Annex a les presents Condicions, tot i que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En el cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments efectuats per vostè, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present Contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial. No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Vins

1. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Els vins que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web estan únicament disponibles per al seu enviament a territori espanyol.

2. CÓM ES FORMALITZA EL CONTRACTE.

Per procedir a la compra d’un dels nostres vins ha de clicar a sobre del producte o productes escollits que s’afegiran a la seva cistella de compra. El pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a això, haurà de seguir els passos del procés de compra, emplenant o comprovant la informació que en cada pas se li sol•licita. Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda per si ha de corregir alguna dada errònia.

El pagament, es podrà realitzar mitjançant transferència bancària o targeta de crèdit. Un cop efectuat el pagament, rebrà al seu correu electrònic dintre de les 24 hores següents la confirmació de la comanda realitzada. El contracte per la compra entre vostè i nosaltres (el “Contracte”), quedarà formalitzat únicament quan li enviem la “Confirmació de Comanda”.

El contracte es formalitzarà en llengua castellana o catalana, i s’arxivarà electrònicament essent accessible per vostè.

3. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En aquest sentit, si es produeixen dificultats en quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que vostè pogués haver abonat.

4. ENTREGA

Sense prejudici de l’establert en la clàusula 3 anterior respecte de la disponibilitat dels productes i tret que es produeixin circumstàncies extraordinàries, intentarem enviar la comanda consistent en els producte/s abans de la data de lliurament que figura en la Confirmació de Comanda en qüestió o bé, si no s’especifiqués cap data de lliurament, en el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de la data de la Confirmació de Comanda.

No obstant això, podrien produir-se retards per raons tals com l’esdeveniment de circumstàncies imprevistes o la zona de lliurament.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul•lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Ha de tenir en compte, en qualsevol cas, que no realitzem lliuraments a domicili els dissabtes ni els diumenges.

A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “entregada” en el moment en el que vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convinguda.

5. IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

Si ens resulta impossible efectuar el lliurament de la seva comanda, intentarem buscar un lloc segur per deixar-lo. Si no podem trobar un lloc segur, la seva comanda serà tornada al magatzem. Així mateix, li deixarem una nota explicant-li on es troba la comanda i com fer-ho perquè li sigui enviada de nou. Si preveu no estar al lloc de lliurament a l’hora convinguda, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres per convenir el lliurament en un altre dia.

En cas que transcorreguts 5 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, la comanda no hagi estat lliurada per causa no imputable a nosaltres, entendrem que desitja desistir del Contracte i el considerarem resolt. Com a conseqüència de la resolució del Contracte, li retornarem tots els pagaments efectuats per vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva banda d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què considerem resolt el Contracte.

Si us plau, ha de tenir en compte que el transport derivat de la resolució del Contracte pot tenir un cost addicional, per la qual cosa estarem autoritzats a repercutir-li els costos corresponents.

6. TRANSMISSIÓ DEL RISC I LA PROPIETAT

Els riscos dels productes seran al seu càrrec a partir del moment del seu lliurament.

Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, inclosos les despeses d’enviament, o bé al moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 8 anterior), si aquesta hagués tingut lloc en un moment posterior.

7. PREU I PAGAMENT

El preu dels productes o serveis serà el que s’estipuli a cada moment a la nostra pàgina web, excepte en cas d’error manifest. A pesar que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu d’algun dels productes o serveis que vostè ha encarregat, l’informarem el més aviat possible i li donarem l’opció de re-confirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul•lar-la. Sinó aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel•lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

No estarem obligats a subministrar-li cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li haguem enviat la Confirmació de Comanda) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total segons s’exposa en les nostres “Despeses d’enviament”.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en l’establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran a les comandes en tràmit a les que haguem enviat una Confirmació de Comanda.

Una vegada que hagi seleccionat tots els articles que desitja comprar, aquests s’hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a això, haurà de seguir els passos del procés de compra, emplenant o comprovant la informació que en cada pas se li sol•licita. Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda.

Podrà utilitzar com a mitjà de pagament, transferència bancaria, així com les targetes *Visa, Mastercard…

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb vostè.

8. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

De conformitat amb el que es disposa a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes o serveis s’entendrà localitzat al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret que es tracti.

A les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exempts d’IVA per aplicació del que es disposa en l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cadascun d’aquests territoris.

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

9.1 Dret legal a desistir de la compra

Dret de desistiment

Si vostè està contractant com a consumidor i usuari, té vostè dret a desistir del present Contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer indicat per vostè, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns.

Per exercir el dret de desistiment, vostè haurà de notificar-nos a PROJECTE L’ESTOL, SL, a l’adreça, C/del Forn nº6, 43815 Les Pobles, (Tarragona), al telèfon 616907869, escrivint-nos al correu electrònic estolverd@gmail.com o al nostre formulari de contacte, la seva decisió de desistir del Contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a Annex a les presents Condicions, tot i que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En el cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments efectuats per vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva banda d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present Contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial. No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant l’anterior, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Vostè haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els productes en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del Contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Vostè haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

9.2 Disposicions comuns

El seu dret a desistir del Contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat obert, manipulat, o de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals es van lliurar o que hagin sofert algun dany, per la qual cosa haurà de ser acurat amb el/els producte/s mentre estiguin en la seva possessió.

Podrà realitzar les devolucions gratuïtament a: C/del Forn nº6, 43815 Les Pobles, (Tarragona)

En cas que no desitgi retornar els productes a través d’alguna de les opcions gratuïtes disponibles, vostè serà responsable dels costos de devolució. Si us plau, ha de tenir en compte que si vostè decideix retornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer.

Després d’examinar l’article li comunicarem si té dret al reemborsament de les quantitats abonades. El reemborsament de les despeses de transport únicament es realitzarà quan el dret de desistiment s’exerciti dins del termini legal i es retornin tots els articles que componen la comanda en qüestió. El reemborsament s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins del termini de 14 dies des de la data en què vostè ens va comunicar la seva intenció de desistir. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer. El reemborsament s’efectuarà sempre en el mateix mitjà de pagament que vostè va utilitzar per pagar la compra.

Vostè assumirà el cost i risc de retornar-nos els productes, tal com s’ha indicat anteriorment. Si tenen algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte o trucant al telèfon 616907869.

9.3 Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que al moment del lliurament, el producte no s’ajusta a l’estipulat en el Contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de contacte facilitant les dades del producte així com del dany que sofreix, o bé trucant per telèfon al 616907869 on l’indicarem la forma de procedir.

Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per e-mail dins d’un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si escau). El reemborsament o la substitució de l’article s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li l’article i els costos en què vostè hagués incorregut per retornar-nos-ho a nosaltres. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra. Queden en tot cas exempts els drets reconeguts per la legislació vigent.

10. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tret que expressament es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.

Totes les descripcions de productes, informacions i materials que figuren en aquesta pàgina web es subministren como a “cos cert” i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos excepte les establertes legalment. En aquest sentit, si vostè contracta com a consumidor i usuari, estem obligats a lliurar-li articles que siguin conformes amb el Contracte, responent davant de vostè de qualsevol falta de conformitat que existeixi al moment del lliurament del producte. S’entén que els productes són conformes amb el Contracte sempre que (i) s’ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i posseeixin les qualitats que haguem presentat en aquesta pàgina web, (ii) siguin aptes per als usos als que ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (iii) presentin la qualitat habitual d’un producte del mateix tipus que siguin fonamentadament esperables.

Amb l’abast que permeti la llei, excloem totes les garanties, excepte aquelles que no puguin ser legítimament excloses enfront dels consumidors i usuaris.

El que es disposa en la present clàusula no afectarà als seus drets com a consumidor i usuari, ni al seu dret a desistir del Contracte.

0

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a major informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies