Gestió integral

Per poder arribar a la comercialització d'un producte agrícola hi ha un procés que comença al terrer on és el cultiu. Tot el desenvolupament de producció, elaboració i comercialització s'ha de compenetrar amb la idea que té cadascú implicat en el projecte, ja sigui propietari o cultivador, empresa de serveis o equip de personal humà, clients o proveïdors,etc. La gestió integral és la culminació total de l'agrosistema Estol Verd.