Gestió administrativa i assessorament

Qualsevol mena de documentació a tramitar al sector agrícola; projectes de millora, informes de seguiment, dades administratives, suggeriments documentats, altes de registres, dissenys agraris de plantacions o instal·lacions.